Syddansk Universitet - Forskerparken

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S har opført en udbygning af bygning F inklusiv en mellembygning med etageareal på i alt 777 m2. Den nye bygning er udført i forlængelse af den eksisterende bygning F’s gavl. Udover nybygningen omhandler projektet også ombygninger i den eksisterende bygning F. 

I stueplan er der udført nyt teknikum, forrum og toilet/bad. På 1. sal er der lavet nyt teknikum. I den eksisterende forhal til bygning F udføres der en ny åbning/adgang.

Beliggenhed: Odense

Byggeperiode: 2015-2016

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244