Søkildevej

Totalentreprise

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S har i totalentreprise opført 74 almene seniorboliger samt et fælleshus i Svendborg for Boligselskabet Sydfyn, afd. 7528 v/Domea.dk. Boligerne er 3- og 4-rums boliger på 66-97 m². Derudover er der bygget et fælleshus indeholdende 2 gæsteværelser, toiletfaciliteter, køkken samt en sal. Fælleshuset er placeret midt i området som naturligt samlings-punkt, ligesom der er fælles torve og grønne arealer mellem klyngerne.

Udearealet består af skure/cykelskure, p-pladsen, veje med SF-belægning, og nedgravede affaldsstationer.

Bygherre: Boligselskabet Sydfyn, afd. 7528 v/Domea.dk

Entreprise: Totalentreprise

Bygherre rådgiver: Praksis Arkitekter ApS

Underrådgiver: C&W arkitekter A/S

Underrådgiver: Ingeniør Rambøll Danmark

Bruttoetageareal: 6.532 m²

Byggeperiode: 2020 - 2022

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244