Månsson A/S - biogasanlæg

I 2016 indgik HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S kontrakt med NGF Nature Energi og Axel Månsson om at opføre Danmarks første økologiske biogasanlæg i en totalentreprise.

Biogasanlægget behandler årligt 150.000 tons økologisk biomasse og producerer 6 mio. kubikmeter biogas til naturgasnettet, hvilket svarer til det årlige varmeforbrug i 3.600 husstande vha CO2-neutralt biogas.

Biogasanlægget stod færdigopført i slutningen af 2017, hvor vi kunne lægge sidste hånd på byggeriet og alle tekniske finesser blev finjusteret og indkørt inden bygherre fik overdraget nøglerne til anlægget.

Projektet er en del af vores grønne portefølje i HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S.

Entreprise: Totalentreprise

Ingeniør: OBH Rådgivende ingeniører A/S

Egenproduktion: Kloak, beton, murer, tømrer

Bygherre: Månsson A/S

Beliggenhed: Brande

Byggeperiode: 2016-2017

Arkitekt: CASA Arkitekter A/S

Byggeareal: 4.958 m2

Entreprisesum: 100 mio.

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244