Lindvedværket

Etablering af membran over vandtanke.

Rørføringer flyttes til nye rørkanaler i gulve.

Diverse følgearbejder - såsom retablering af flisegulv og rørgennemføringer.

Entreprise: Fagentreprise

Ingeniør: VCS

Bygherre: Vandcenter Syd A/S

Beliggenhed: Lindvedvej 49, 5260 Odense S

Byggeperiode: 2013

Arkitekt: VCS

Entreprisesum: 2 mil.

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244