Lensmarken, Årslev

Totalentreprise

Opførelse af 40 almene boliger fordelt i 8 bygninger med hver 5 boliger. Boligerne er 2, 3 og 4 rums boliger.
To-rumsboligerne er med loft til kip. Tre- og firerumsboligerne er i 1½ plan med en spændende indskudt førstesal.

Udearealet består af haver, nyttehaver, legepladser, p-pladser og bassiner til LAR-system. LAR-systemet er en vigtig del af projektet og den bæredygtige tanke.

Projektet er udført i lavenergiklasse 2015 samt er blevet DGNB-guld certificeret.

Entrepriseform: Totalentreprise

Bygherre: CIVICA

Arkitekt: ERIK arkitekter A/S

Landskabsarkitekt: Terra Nova

Ingeniør: NIRAS A/S

Beliggenhed: Lensmarken, 5792 Årslev

Omfang: 4.080 m² bruttoareal

Byggeperiode: 2016-2018

Entreprisesum: 50,4 mio. kr. ekskl. moms

Energiklasse: Lavenergiklasse 2015 samt DGNB guld certificeret

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244