Vi udfører en bred vifte af entrepriseopgaver

Vi udfører opgaver for både offentlige og private bygherrer

Hoved- og totalentrepriser

Vores entrepriseafdeling beskæftiger sig med alle former for entreprisestyring inden for såvel nybyggeri som renovering og ombygning.

Vi har mange års erfaring med gennemførelse af projekter i stor-, hoved- og totalentrepriser samt partnering.

Vi gennemfører projekterne med omtanke - fra kundens idé til et nøglefærdigt byggeri - og tager afsæt i vores solide erfaring med egenproduktion, hvor vores håndværksmæssige kvaliteter er i højsæde.

Det er vores målsætning at give kunden kvalitet til markedets bedste pris - og dertil levere varen inden for den aftalte tid - samt at være en synlig og professionel samarbejdspartner, og kompetent rådgiver, igennem hele byggeforløbet.

Med kunden i centrum sørger vi for, at alle projekter styres sikkert i mål via vores ekspertise inden for byggeri, planlægning, projekt- og processtyring.

Råhus og betonelementer

Vores råhus- og betonsektion udfører alle typer opgaver inden for faget. Vi har årelange traditioner med udførelse af insitustøbt beton, elementmontage samt murerarbejde til såvel bolig- som erhvervsbyggeri. 

Vi sætter begreber som kvalitet og ordholdenhed meget højt - uanset hvilken type opgave, vi skal løse. Derfor er vores håndværkere løbende under efteruddannede for at sikre, at kunden til enhver tid får den bedste kvalitet - udført efter tidens normer.

Jord/Kloak

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S udfører alle former for kloakarbejde, lige fra den lille kloakopgave i det private hjem eller virksomheden til større løsninger for boligforeninger, offentlige institutioner og lignende. Vores medarbejdere er autoriserede inden for kloakering, og de udbygger hele tiden deres kompetencer, så vi lever op til alle kvalitetskrav og lovmæssige forskrifter.

Vi kommer naturligvis gerne ud til en besigtigelse, så vi sammen kan afklare de faktiske forhold og i fællesskab finde den rette løsning.

Efterfølgende giver vi naturligvis også gerne et uforpligtende tilbud på opgaven.

Murer

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S udfører alle former for murerarbejde inden for både nybyg, service, samt renoverings- og restaureringsopgaver. Vores opgaver spænder fra helt små endagsopgaver til større og mere komplicerede opgaver, der strækker sig over en længere byggeperiode.

Med rødder dybt plantet i den fynske muld sætter vi en ære i at arbejde efter de stolte, gamle traditioner samtidig med, at vi løbende fornyer os, så vi altid er opdateret på den nyeste viden inden for faget. 

Tømrer

Vores tømrerafdeling rummer et stort og solidt hold af gode tømrersvende, der altid har en håndfuld tømrerlærlinge under deres vinger.

Vi arbejder med alle opgaver inden for nybyggeri samt renoveringer:

  • Vinduesudskiftning
  • Tagrenovering
  • Nye køkkener / renoveringer af køkkener
  • Renovering i hovedentreprise - nedenfor styring af processen.

Vi råder over eget snedkerværksted, som bidrager væsentligt til at løse de mange specielopgaver, som vores kunder også efterspørger. 

Bore/Skære

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S bore-skæreafdeling råder over det mest moderne diamantskære- og boreudstyr.

Udstyret rummer de optimale værktøjer til brug ved hulboring i beton og murværk, udskæring i beton til døre og vinduer med f.eks. cirkelsav op til Ø:380 cm - samt til skæring i betongulve. Med brug af det rette værktøj, og via den præcise skæring/boring, spares såvel spildtid samt kostbar tid til efterreparationer.

Afdelingen råder endvidere over en eldreven huggerobot til alle former for nedbrydningsarbejder - herunder betonkonstruktioner, hvor robotten særligt beviser sit værd.

Betonrenovering

Gennem de sidste 40 år har betonrenovering udviklet sig til at være et særskilt område, hvor udvikling af produkter, metoder, kvalitetsstyring mv. er systematiseret. Vi er en virksomhed man kan betro sine betonopgaver til, så bygherrens investering omsættes til sikkerhed, levetidsforlængelse, værdiforøgelse, æstetik mv.

Vi udfører alle processer indenfor betonrenovering og tilbyder entreprenørassistance ved forundersøgelser af betonens tilstand  i diverse konstruktioner. Udover de praktiske opgaver yder vi gerne råd og vejledning og er behjælpelige med udarbejdelse af renoveringsforslag og budgetoverslag.

Serviceopgaver

Vores servicesektion har bred erfaring med udførelse af renoverings-, tilbygnings- og nybygningsopgaver i såvel fag som i hovedentreprise. 

Vores opgaver spænder fra helt små endags-opgaver til større, komplicerede opgaver, der strækker sig over og længere byggeperiode.

Servicesektionen rummer mandskab med ekspertise inden for følgende fagområder:

  • Jord og kloak 
  • Betonrenovering
  • Murer
  • Boring / skære.

Vi sætter begreber som kvalitet og ordineret meget højt - uanset hvilken type opgave, vi skal løse. Derfor er vores håndværkere løbende under efteruddannelse for at sikre, at kunden til enhver tid får den bedste kvalitet - tilføjet efter tidens normer.

Serviceopgaver udskrives i pris- og kvalitetsniveau, der bevirker, hos kunder i forbindelse med nye opgaver, der finder det naturligt ved entrere med firmaet igen.

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244