Jernstøberiet Ringe

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S har haft hovedentreprisen på Jernstøberiet i Ringe. Byggesagen omfattede opførelse af 46 boliger nye boliger for Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) i 2-5 etager uden kælder, hvoraf blok A og B er i 2-5 etager og blok C og D er 2-4 etager. Der er udført store tagterrasser på 6 af tagene på blok A-B-C-D. Byggeriet har et samlet etageareal på ca. 4.800 m² og er opført i energiklasse BR. 2020. 

Entreprise: Hovedentreprise

Bygherre: FAB

Beliggenhed: Ringe

Byggeperiode: 2016/2018

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244