Vores historie

Nedlægning af hovedkloakledning i Frederiksgade i 1908.
Pladsen Enggade, 1922. Chauffør Georg Jørgensen er den stolte fører af en af de første Thrige lastvogne fra 1916.
Pladsen i Enggade i 1930. Bag bilerne ses Betonværket, der blev opført i 1930.
Kloakarbejde i Odense midtby - antageligt omkring 1910-1920.
Hans Jørgensen & Søns domicil fra 1981. Sivmosevænget 4, Hjallese i Odense syd.

Historien om Hans Jørgensen

Hans Jørgensen - en stenhuggersøn fra Vestfyn
HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S er et godt, gammelt og velkendt firmanavn, ikke kun på Fyn, men i hele landet. Navnet har ligget i dvale i ti år, mens virksomheden var en del af Skanska-koncernen, men i 2007 blev det gamle navn vækket til live igen af den nye ejer. Det gav os lyst til at bladre i historiebøgerne.

Hvem var Hans Jørgensen?
Hans Jørgensen var en stenhuggersøn fra Barløse på Vestfyn. Han gik i faderens fodspor, men som 37-årig - i 1880 - forlod han sit fødesogn for at prøve lykken i Odense. På adressen Stålstræde 42 etablerede han sig hurtigt som en efterspurgt og prisbevidst brolægger, og opgaverne var mange i den voksende industriby.

Hans Jørgensen og hans folk brolagde gader og veje, de kloakerede, lagde vandledninger mm. Forretningen var så stor en succes, at den i 1884 flyttede til Pjentedamsgade 47, hvor Hans Jørgensen byggede hus, smedje, værksteder og stalde. Samme år begyndte Hans Jørgensen også at drive en vognmandsforretning.

"Sønnen" var en stedsøn
Firmanavnet Hans Jørgensen & Søn optræder første gang i 1898. "Sønnen" var en stedsøn ved navn Hans Hansen, som nu var udlært. Hans Hansen overtog i 1906 både ejendommen og firmaet og nye opgaver bød sig til i Hans Hansens regeringsperiode: Anlæg af jernbaner og sporveje, udhugning af kantsten, vejsten, mindesten og granitpartier, asfaltering af Odenses vejnet, etablering af fjernvarmenet osv. Hans Jørgensen & Søn udvidede med stenplads ved havnen og senere i Østergade, med kalkmørtelfabrik i Jarlsberggade og senere i Kottesgade, med betonværk i Enggade og med grusgrave i Odenses opland.

Hans Hansen regerede i et halvt århundrede fra 1906 til sin død i 1956. Om ånden i firmaet fortæller hans søn, Povl Egon Hansen:

"Skulle jeg prøve at forklare, hvad jeg mener med fars ånd, og hvordan den udtrykte sig i praksis, så gjaldt det først og fremmest om at have arbejde til de faste og trofaste folk, dernæst at udføre godt arbejde til en rimelig pris, og sidst, men ikke mindst: holde ord - og dermed også tider."

Store Hans
Efter faderens død var Povl Egon Hansen eneejer af HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S i årene fra 1956 til 1969, hvor firmaet blev et aktieselskab med Hans Jørgensen som direktør.

Det har skabt en del forvirring, at både firmaets grundlægger og firmaets mangeårige direktør bar samme navn. Mange troede, at firmaet var opkaldt efter direktør Hans Jørgensen, kaldet "Store Hans". Men de to var ikke i familie.

"Store Hans" var en legende, som der er skrevet en hel bog om. Han blev nærmest "født" ind i firmaet, idet hans far var formand. "Store Hans" var ansat i mere end 60 år. Han begyndte som arbejdsdreng og sluttede som firmaets direktør i 1979. Han var kendt for sin slagfærdige og joviale omgangsform og tillægges en stor del af æren for virksomhedens udvikling i efterkrigstiden. "Det gælder om at have en god medarbejderstab, man kan stole på. Det er faktisk hele fidusen, at man har kernetropperne - og arbejde til dem," sagde "Store Hans".

Odenses førende entreprenørfirma
HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S blev kendt som Odenses førende entreprenørfirma. Virksomheden har været totalentreprenør på store byggerier - både offentlige og private - på Fyn, i resten af landet og også i udlandet. Virksomhedens vokseværk betød, at rammerne i Pjentedamsgade efterhånden blev for små, og i 1981 flyttede HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S til det nuværende moderne hovedsæde på Sivmosevænget i Hjallese, tæt ved motorvejen.

Antallet af medarbejdere har i 70'erne og 80'erne ligget på 500-750. Direktøren med længst anciennitet efter "Store Hans" er Ove Kloch, som var direktør fra 1989 til 1997.

Ejvind havde en skovl med i rutebilen
HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S omtales er en populær arbejdsplads, hvor mange ansatte gennem tiderne har rundet 40-års, 50-års og endda 60-års jubilæer. En af de jubilarerne er Ejvind Bech. I 1963 tog han med rutebilen hjem fra Ørsted. Med sig havde han en skovl. I Odense lånte han en cykel, og så stillede han ellers op i rækken af jobsøgende hos HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S. En formand kom ud i gården på hjørnet af Enggade og Pjentedamsgade og pegede de folk ud, som han kunne bruge dén dag, fortæller Ejvind, som var blandt de heldige. Han blev sendt ud at grave. Han kunne fejre sit 40 års jubilæum i virksomheden i 2003, og året efter gik han på en velfortjent pension.

13 år med Skanska
HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S blev i 1994 opkøbt af C. G. Jensen, som var et datterselskab af den svenske koncern Skanska AB. Det velkendte firmanavn gled ud i 1998 til fordel for navnet Skanska Jensen og senere Skanska Danmark A/S.

I 2007 købte Claus Larsen fra Odense-virksomheden S. Guldfeldt Nielsen A/S virksomheden og det var i den forbindelse, Hans Jørgensen & Søn-navnet genopstod, som det første gang stod i kirkebogen i Barløse Sogn i 1842, da stenhuggersønnen Hans Jørgensen blev født på Kaslund Mark.

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244