CSR

Uddannelse
Hos HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S har vi tradition for at have et pænt antal lærlinge, elever samt bygningskonstruktør- og ingeniørstuderende under uddannelse.

På den måde yder vi vores bidrag til at vedligeholde de faggrupper, hvor vi har vores kompetencer og udklække de nye generationer af kvalitetsbevidste håndværkere og ledere til byggebranchen.

Det ligger os meget på sinde at give alle vores lærlinge, elever og studerende meningsfyldte, alsidige og relevante udfordringer igennem hele deres lære- og studietid. Kun derigennem lærer den enkelte at mestre alle de faglige nuancer, der i sidste ende resulterer i endnu en ansvarsfuld og kvalitetsbevidst medarbejder på arbejdsmarkedet.

Vores lærlinge har blandt andet fået lov til at agere entrepriseledere på en renoveringssag, ligesom vi årligt afholder lærlingedage for hele teamet.

 

MILJØ
Medlemskab af MiljøForum Fyn - Byggeri

Vi er hele tiden på udkig efter nye måder, hvorpå vi kan styrke vores strategiske CSR-arbejde. Vi ønsker at fremme miljøhensynet i vores fremtidige byggerier, da vi som virksomhed har et stort ansvar for at værne om miljøet og agere i samspil med de naturlige omgivelser. Bygge- og anlægssektoren tegner sig for op mod 50 % af samfundets energiforbrug til produktion af byggematerialer, til opførelsen og til opvarmning, belysning, ventilation mv. i bygningernes levetid. Desuden bruges ca. 10 mio. tons materialer pr. år, hvoraf en del indeholder sundheds- og miljøbelastende stoffer. Der er dog udviklet mange metoder til at mindske miljøbelastningen, bl.a. af MiljøForum Fyn - Byggeri. Som en af de toneangivende virksomheder i den fynske bygge- og anlægssektor, ønsker vi at gå foran og vise vejen ved at sætte større fokus på bæredygtigt byggeri:

 

Hvad er MiljøForum Fyn - Byggeri?
Miljøklubben blev stiftet i 2001 af private og offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter/leverandører af byggematerialer og forskellige organisationer indenfor bygge- og anlægsbranchen. Miljøklubbens formål er at styrke inddragelsen af miljøaspekter i det fynske byggeri.

Som medlem af MiljøForum Fyn udarbejder vi miljøredegørelser for nogle af vores byggeprojekter på baggrund af klubbens manual. Manualen anviser en metode til, hvordan der på en enkel måde arbejdes med miljøhensyn og redegøres herfor. Det frivillige og forpligtende samarbejde og heraf følgende videndeling er kodeordene for klubbens aktiviteter og er med til at sikre en dynamisk udvikling af vores miljøkompetencer.

Der afholdes ofte temadage og konferencer om bl.a. bæredygtigt byggeri, miljøhensyn i renoveringsprojekter og om miljøstyring og affaldsminimering på byggepladser.

Se mere på miljoforumfyn.dk

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244