Arbejdspladsen

Kulturen

Hos HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S gør vi alt for at skabe en god balance mellem arbejds- og familielivet hos den enkelte medarbejder. Vi yder frihed under ansvar og giver den enkelte medarbejder plads til at tænke og agere selvstændigt, ligesom vi har positive erfaringer med, at medarbejderstyrken tilegner sig ny viden og hele tiden opdaterer sine kompetencer, hvilket kommer både medarbejdere og virksomhed til gode.

Da mange af arbejdsopgaverne hos HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S er projektorienterede, er mange arbejdsgange, processer og metoder derfor også af projektkulturel karakter. Som følge heraf arbejder vores medarbejdere som oftest tæt sammen i teams - i hvilke opgaverne koordineres indbyrdes, så vi sikrer, at vi altid har den bedste på opgaven.

På det rene med arbejdsmiljøet

Et uformelt arbejdsmiljø og en positiv omgangstone er, og har altid været, kendetegnende for HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S. Dertil kommer, at alle former for sikkerhedsforebyggelse helt basalt har høj prioritet. 

Det høje sikkerhedsniveau understøttes af vores miljø- og sikkerhedspolitik, der foreskriver, at medarbejderne udelukkende må anvende godkendte materialer, værktøj og øvrigt udstyr og ligeledes kun må beskæftige sig med opgaver, der ligger inden for lovgivningens rammer. 

Via den løbende, forebyggende arbejdsmiljøindsats sikrer vi, at ingen medarbejdere udsættes for risici eller skader, der kunne være undgået ved rettidig omhyggelighed og indgriben.

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244