Vi løser alle typer byggeopgaver for dig

- En del af GULDFELDT GRUPPEN og vores værdier, kvalitet og ordholdenhed, er altid i fokus

Vores værdier

Vi arbejder ud fra værdierne kvalitet og ordning, der er en naturlig del af hverdagen hos os. Derudover har vi nogle mål, vi arbejder hen imod.

1. Kvalitet og ordholdenhed
Kvalitet og ordning skal ikke blot være noget, vi siger, mænd skal være grundlæggende værdi og stærkere forankret i hele koncernen. Ved at leve op til denne værdi skal koncernen fremstå som byggevirksomhed, der giver den bedste kundeoplevelse.

2. En attraktiv arbejdsplads
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere på alle niveauer.

3. En loyal samarbejdspartner
Virksomheder skal være en loyal og attraktiv samarbejdspartner over for bygherrer, leverandører og andre samarbejdspartnere.

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244