Bo- og beskæftigelse, Kværndrup

Byggeriet omfatter opførelse af ny bygning med 14 boliger og fælleslokaler samt ombygning og renovering af to bygninger til 6 boliger, fællesområder, administration og værksteder.

Entreprise: Hovedentreprise

Ingeniør: Orbicon

Bygherre: Region Syddanmark

Beliggenhed: Kirkevej 14, 5772 Kværndrup

Byggeperiode: 2010-2011

Arkitekt: Casa Arkitekter

Byggeareal: Bo- og beskæftigelsessted, 3600 m2

Entreprisesum: 22 mio. kr. ekskl. moms

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 0683
M: info@hjsas.dk
CVR: 30694244